Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Fate’

W większości zgadzam się z tym, co Michał Markowski pisze o „syndromie smażenia jajek” jako problemie w tworzeniu mechanik. Nie zgadzam się jednak z jednoznaczną oceną „syndromu” w negatywnym świetle. Ponieważ będę się odwoływał do tekstu Michała polecam przeczytać go w wraz z komentarzami na jego blogu.

I’ts not a bug, it’s a feature.

Zacznę od „definicji” błędu projektowego. Przede wszystkim konkretna własność mechaniki nie może być rozpatrywana bezkontekstowo. To co w pewnych okolicznościach jest błędem (nawet jeśli dotyczy zdecydowanej większości przypadków), w innych może być zamierzonym i pożądanym działaniem. Odwołam się tu do mechaniki Fate Accelerated ponieważ została przywołana w komentarzach do wpisu Michała.

FAE zamiast umiejętności (skills) używa podejść (approaches). To sześć bardzo ogólnych sposobów rozwiązywania sytuacji na jakie natknąć mogą się bohaterowie graczy. Przyjmują one na starcie wartości: +3 (jednokrotnie), +2 (dwukrotnie),  +1 (dwukrotnie) i +0 (jednokrotnie). Jak widać początkowy rozrzut w podejściach wynosi maksymalnie 3, przy czym dotyczy to tylko podejść skrajnych – najwyższej i najniższej. Przeważnie różnica wynosi 1 lub 2 punkty. Dla przypomnienia 2 punkty to wielkość premii wynikającej z użycia pasującego aspektu (za co „płaci się” punktami losu), a rozrzut wyników na kostkach to aż 8 punktów (od -4 do +4).

Wiele osób zapomina o bardzo istotnej różnicy między podejściem (approach), a umiejętnością. Umiejętności służą wskazaniu w czym postać jest dobra, co potrafi, a czego nie. Brak umiejętności może wykluczać powodzenie zadania. Z podejściami jest inaczej. Wyznaczają, który sposób postępowania jest w przypadku danej postaci najbardziej efektywny, ale nie ograniczają postaci odnośnie sposobu poradzenia sobie z problemem. Umiejętności mówią w czym postać jest dobra, a podejścia jaki sposób postępowania jest preferuje (w jakim jest najbardziej efektywna). W praktyce można od razu przyjąć, że bohater gracza będzie starał się korzystać z takiego podejścia, które daje mu maksymalne profity. Podejścia niejako definiują sposób działania postaci i zaczynają pełnić równie opisową rolę co aspekty. Ich wartości punktowe nie definiują możliwości postaci (jak robią to umiejętności), ale charakteryzują najczęstszy sposób postępowania. Odejście od najczęstszego sposobu postępowania powoduje nieznaczne obniżenie wyniku, które daje się łatwo zrekompensować pojedynczym wywołaniem aspektu.

Niewielki wpływ różnic w wartościach podejść może jednak zostać zaburzony. Rozwój zaproponowany w FAE umożliwia rozwój podejść do wartości +5 i pokusa traktowania wymaksowanego podejścia jak w opisie „syndromu smażenia jajek” będzie duża. Na szczęście nadal istnieją mechanizmy obronne. Postawy są dość dobrze zdefiniowane, a reguły ostatnie słowo pozostawiają prowadzącemu.

Podsumowując podejścia mają w FAE inną rolę niż umiejętności w większości mechanik (w tym w Fate Core). Ich celem nie jest ograniczanie możliwości postaci, a ukierunkowanie na sposób rozwiązywania problemów. Przy takim podejściu „syndrom smażenia jajek” rozumiany jako korzystanie z opcji dającej najwyższe premie jest skutkiem naturalnym i właściwie pożądanym.

Read Full Post »

Jeff „Joker” Moreau

Aspects

 • Nie jestem dobry. Nie jestem nawet świetny. Ja jestem najlepszym, pieprzonym sternikiem w całej flocie Przymierza.
 • Umiarkowanie ciężki przypadek zespołu Vrolika
 • Upstart Spieces
 • Normandia jest dla mnie jak kochanka, szczególnie z EDI

Skills

+5

 • Pilot

+4

 • Systems
 • Artillery

+3

 • Rapport
 • Resolve
 • Resource

+2

 • Stealth
 • Empathy
 • Contacts
 • Engineering

+1

 • Academics
 • Security
 • Deceit
 • Investigation
 • Medicine

Stunts & Powers

 • Daredevil
 • Defensive Flying
 • One Hand On The Stick
 • Walk Away From It
 • Master Jammer
 • Reroute The Systems

Refresh

 • 10

Read Full Post »

Tali’Zorah vas Normandy

Aspects

 • Genialna mechanik i inżynier
 • Jestem zbyt ufna, w szczególności w stosunku do bliskich
 • Those Damn, Thieving Quarians!
 • Kiedyś będę miała dom na Rannochu

Skills

+5

 • Systems

+4

 • Engineering
 • Academics

+3

 • Rapport
 • Security
 • Guns

+2

 • Alertness
 • Endurance
 • Resources
 • Contacts

+1

 • Fight
 • Leadership
 • Medicine
 • Stealth
 • Pilot

Stunts

 • Quarian Tech Training
 • Heightened Reflexes

Powers (Tech)

 • Energy Drain
 • Drone
 • Sabotage
 • Deep Scan
 • Black Hat
 • Five Minute Friends
 • Mister Fix-It
 • Scientific Expert

Refresh

 • 5

Read Full Post »

Aria T’Loak

Aspects

 • Ja jestem Omegą!
 • Jeśli czyjąś wartość można ocenić po sile jego wrogów, to mojej nie sposób przecenić.
 • Embrance Eternity (Species Aspect)
 • Wrogów dzielę na tych co się mnie boją i martwych.

Skills

+5

 • Intimidation

+4

 • Alertness
 • Biotics

+3

 • Leadership
 • Guns
 • Fight

+2

 • Resolve
 • Resources
 • Contacts
 • Endurance

+1

 • Athletics
 • Deceit
 • Empathy
 • Artillery
 • Security

Stunts & Powers

 • Natural Biotic
 • Heightened Reflexes
 • Aura Of Menace
 • Quick Draw
 • Shot On The Run
 • Riposte
 • The Honest Lie

Powers (Biotic)

 • Flare
 • Lash
 • Reave

Refresh

 • 5

Read Full Post »

Słowo się rzekło – pora go dotrzymać. Przez następne dni opublikuję moją wizję trzech kanonicznych postaci z uniwersum Mass Effect na mechanice Mass Effect Fate RPG. Postacie będą prawie gotowe do gry – nie wykorzystałem wszystkich dostępnych aspektów. Ponadto zostało nieco wolnego punktów odświeżania, więc można dobrać jeszcze jakieś sztuczki.

Kogo należy się spodziewać i jakie napotkałem problemy?

Aria T’Loak

Musiała znaleźć się w zestawieniu, bo to jedna z najbardziej wyrazistych postaci. Nie przypadkiem w grze komputerowej znalazła się w centrum jednego z DLC. Przy jej tworzeniu miałem nieco wątpliwości jakie cechy jej uwypuklić. Jak na ironię duży zestaw dostępnych punktów umiejętności wcale nie pomagał.

Tali’Zorah vas Normandy

Moja ulubiona postać w ekipie Sheparda. Wcale nie łatwo było mi wybrać aspekt problemu. To ostatecznie on z definicji napędza wydarzenia wokół postaci – ostatecznie zdecydowałem się na jedną z cech charakteru, która uwypuklona została w misji lojalnościowej w grze Mass Effect 2.

Jeff „Joker” Moreau

Joker to jedna z najfajniejszych postaci drugoplanowych. I niestety jedna z tych, które nie nadają się na postać gracza w RPG. Mimo wszystko spróbowałem i z efektu jestem dalece niezadowolony. Aspekt problemu bardzo ogranicza potem dobór sztuczek i w efekcie postać ma nie tylko ograniczone pole manewru w potencjalnych przygodach (pilot na wózku), to jeszcze ogromną pulę punktów losu.

Jeśli macie inne pomysły jak opisać w mechanice Fate te lub inne postacie z uniwersum Mass Effect to chętnie zobaczę wasze propozycje.

Keelah se’lai.

 

Read Full Post »

Older Posts »